Wandelsport Vlaanderen kan van start gaan

Alle wandelclubs naar één grote familie

Op 1 januari 2016 is het zover. Dan behoren alle wandelclubs in Vlaanderen tot één grote familie, met name Wandelsport Vlaanderen. Een nieuwe VZW die de huidige drie federaties Aktivia, Vlaamse Wandel Federatie en Vrije Vlaamse Recreatiesporten verenigt. Vorige week vrijdag zette de algemene vergadering van VWF het licht op groen voor de fusie. Eerder hadden de algemene vergaderingen van Aktivia en VVRS dat ook al gedaan.

De nieuwe overkoepelende wandelfederatie komt er op uitdrukkelijke vraag van Sport.Vlaanderen, het vroegere BLOSO. De sportorganisatie van de Vlaamse Overheid was niet langer bereid de werking van drie afzonderlijke wandelfederaties financieel te ondersteunen. In vergelijking met bijvoorbeeld Tennis Vlaanderen, dat bijna honderdvijftigduizend leden telt, stelden de drie wandelfederaties samen meer personeel tewerk en dat voor nog niet half zoveel aangesloten leden. Eerst BLOSO en daarna dus Sport.Vlaanderen ging daarom met de wandelfederaties aan tafel zitten om een fusie voor te bereiden. Veel alternatieven waren er niet want met minder subsidies een secretariaat en sporttechnische coördinators aan het werk houden, bleek geen optie.

Lange en soms moeizame onderhandelingen hebben dus nu geleid tot een fusie.

Een fusie die heel wat veranderingen meebrengt, al gaan die niet allemaal dadelijk ingaan. Onmiddellijk zichtbaar zijn het nieuwe logo, de nieuwe vlag en een gemeenschappelijk magazine dat de naam Walking meekrijgt. De huidige magazines, zoals Gezond Op Stap en VWF-info verdwijnen dus, al zal het nieuwe blad in eerste instantie gebaseerd zijn op het huidige Gezond Op Stap.  Het wandel-jaarboek Marching wordt omgedoopt naar “Walking” en de nieuwe website is www.wandelsportvlaanderen.be. Een website die echter pas vanaf volgend jaar echt operationeel wordt en waarbij nu nog naar de respectieve sites van de huidige federaties wordt verwezen.

De Wandelkrant houdt jullie in de nabije toekomst – zoals het hoort – in elk geval op de hoogte van het reilen en zeilen en de activiteiten van Vlaanderens nieuwe wandelfamilie. Een eerste groet activiteit is alvast de Vlaanderen Wandelt dag op zondag 28 februari in Hofstade. Een mega-wandelevenement waarbij twee Brabantse en twee Antwerpse wandelclubs samen de organisatie op zich nemen, in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen. Voor alle info hierover is nu al te vinden op www.vlaanderenwandelt.be.

Gilbert Roels.