partners pastorietuin Meise

Pastorietuin Meise

Pastorietuin van Meise langsheen het Brabantse Kouters netwerk krijgt facelift.

 

Wie langs knooppunt 5 van de Brabantse Kouters wandelt, kan behalve de kerk, het standbeeld van baron d’Hooghvorst en de oude beiaardklokken naast de bibliotheek,  ook de voormalige pastorie bewonderen. Het gerestaureerde gebouw, dat ook nog dienst deed als gemeentehuis, is nu een onderdeel van gemeenschapscentrum De Muze van Meise.

Wie vandaag de tuin achter de pastorie bezoekt, wat verstopt tussen de bibliotheek en de Plantentuin Meise, ontdekt een dichtgeslibde vijver, ietwat troosteloze paden en een verwaarloosd paviljoentje. De pastorietuin nodigt nochtans uit om even te verpozen of om naar de beiaard van de Sint-Martinuskerk te luisteren.

Het parkje, met de overbekende grote Plantentuin als buur, sluit mooi aan op het centrum van Meise. Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters ziet hier dan ook kansen voor meer biodiversiteit, erfgoed en recreatie. Het geheel past tevens naadloos in de visie van het strategisch project Groene Noordrand om de groenblauwe netwerken in de Maalbeekvallei te versterken.

Samen met de gemeente Meise en de provincie Vlaams-Brabant wil Regionaal Landschap Brabantse Kouters dit parkje dan ook doen herleven, met maatregelen voor flora, fauna en erfgoed, natuurbeleving en ontsluiting. Deze verborgen parel draagt de sporen van een lusttuin met vijver en paviljoen uit de 18de eeuw. In het voorjaar vind je er een tapijt van geurige daslook met witte bloemen. Enkele prachtige bomen dateren eveneens nog uit de 18de eeuw.

De werken starten nog dit najaar. Regionaal Landschap Brabantse Kouters volgt de uitvoering van de werken op, die zullen gebeuren in samenwerking met de provincie en de gemeente. Alle partners dragen hun (financieel) steentje bij en voor verschillende onderdelen van het project worden subsidies aangevraagd.

De werken omvatten onder andere de slibruiming van de vijver, de restauratie van de tuinmuren, het vernieuwen van de paden in het park en de restauratie van het ietwat vergeten paviljoentje.

Pastorietuin Meise

Een aantal protagonisten van het project Pastorietuin Meise: (v.l.n.r.) Jonathan De Valck (schepen voor Leefmilieu, Meise), Leen Van Aken (provincieraadslid), Magda Van Stevens (voorzitter Regionaal Landschap Brabantse Kouters), Bart Nevens (gedeputeerde voor Leefmilieu), Marie-Jeanne Thaelemans (schepen voor Patrimonium, Meise), Tom Dehaene (gedeputeerde voor Erfgoed), Nele Guiljam (medewerker Landschapszorg RLBK), Sara Sneyers (provincieraadslid) en Patrick Endels (coördinator RLBK)