Mergelputbos

Mergelputbos

Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, de leerlingen van basisschool De Rinkeling en de gemeente Merchtem planten nieuw bos aan in Brussegem

(en zorgen meteen voor nieuwe groene wandelweg)

Vrijdag 17 december plantten de leerlingen van basisschool De Rinkeling uit de Merchtemse deelgemeente Brussegem, samen met arbeiders het sociaal-economiebedrijf Natuur en Landschapszorg 15 soorten inheems bosplantgoed op een veld langsheen de Brusselsesteenweg.

 De aangeplante bomen zijn boskers, wintereik, winterlinde, zomereik, zomerlinde, beuk, zwarte els en haagbeuk. Allemaal inheemse bomen. De bosrand wordt dan weer gevuld met inheemse struiken als eenstijlige meidoorn, hazelaar, hondsroos, rode kornoelje, sleedoorn, vlier en wilde kardinaalsmuts. Het inheems plantgoed is een stimulans voor de biodiversiteit. Insecten, vogels en zoogdieren vinden in streekeigen soorten voedsel en nestgelegenheid. Dit bosje wordt zo een stapsteen, een groene verbinding, in dit prachtige kouterlandschap. Vrijwilligers van Natuurpunt Merchtem planten hier op zaterdag 18 december nog een aantal geboortebomen bij voor de in 2020 in Merchtem geboren kinderen.

De Merchtemse Heemkring Soetendaele koos alvast de naam voor het bos: Mergelputbos, een verwijzing naar de vroegere naamgeving van de site.

Goed nieuws voor wandelaars is dat door het nieuwe Mergelputbos een wandelweg wordt aangelegd die voor een extra verbinding zorgt tussen de Brusselse steenweg en de Romeinse Baan, een bekende panoramische wandelweg richting Meise.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid verleent samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur voor bijna 128.000 euro subsidies aan het totale project in Merchtem, waarvan dit bosje van 0,8 hectare een onderdeel is. In 2022 wordt er verder gewerkt aan het voedselbos in de wijk Drinkeling. Dit is een uitbreiding van het bestaande bos naast de gemeentelijke feestzaal, dat een update krijgt met natuurlijke speelelementen. ANB co-financiert dit project en zorgt zo voor 4,38 hectare extra toegankelijke natuur.

De gemeente Merchtem plande voor deze legislatuur de aanplant van 8000 bomen. Met de 3300 nieuwe bomen die in nu zijn aangeplant, is deze doelstelling al gehaald. Daarom wil de nu de lat hoger leggen en de volgende drie jaar nog eens 8000 bomen planten. Met die 16.000 zou dat een nieuwe boom voor elke inwoner betekenen.

Foto: leerlingen en initiatiefnemers samen in het modderig veld dat straks een bos wordt.