Mediakit

Wandelkrant Mediakit

Version française voir ci-dessous !
Deutsche Version siehe unten!

Onze campagne voor 2022 is gestart.

Edities 2022:

 • 20 januari 2022: Januari editie (Nr. 31)
 • 1 mei 2022: Lente&Zomer editie (Nr. 32)
 • 21 september 2022: Herfst editie (Nr. 33)
in januari gaan we éénmalig de Wandelkrant nog eens drukken voor het jaar 2022. De twee daaropvolgende edities verschijnen enkel online. Naar 2023 toe herbekijken we weer alle opties.
 
De januari editie met een oplage van 15.000 exemplaren zal gratis uitgedeeld worden op de Noord-Limburgse Vakantiebeurs en op de Fiets en Wandelbeurs te Flanders Expo Gent. Daarnaast zal die bij wandelevenementen over heel Vlaanderen gratis mee te nemen zijn.
 
Heb je ook zin gekregen om te adverteren in het grootste gratis onafhankelijk wandelmagazine van de Lage Landen voor de wandelaar en sportelaar met aandacht voor natuur & cultuur?
 
 • 1/3 pagina ( 230 mm x 98 mm ) in alle drie edities (31+32+33) van 2022 voor € 299 excl. BTW
 • 1 pagina ( 230 mm x 295 mm ) in alle drie edities (31+ 32 + 33) van 2022 voor € 899 excl. BTW
 • 2 naastliggende pagina’s in alle drie edities (31+ 32 + 33) van 2022 voor € 1499 excl. BTW
 • 1/3 pagina ( 230 mm x 98 mm ) op alle drie voorpagina’s van 2022 onderaan voor € 1999 excl. BTW
 • De backcover is al verkocht aan Toerisme Wallonië voor alle drie edities van 2022!
 
Let op: enkel editie 31, het januari nummer wordt gedrukt.
Edities 32 en 33 komen enkel online te staan in onze kiosk ( https://wandelkrant.be/kiosk/ )
 
Je advertentie is aan te leveren voor 22 december 2021.
Bestellen kan via e-mail met melding van je keuze.
Geef ook je volledig adres en indien van toepassing je BTW nummer door.
Facturatie is voorzien eind januari 2022, dus volgend boekhoudkundig jaar.
 
Nog vragen? Contacteer ons dan even via e-mail.
 

Notre campagne 2022 a commencé.

Éditions 2022 :

 • 20 janvier 2022 : édition de janvier (n°31)
 • 1er mai 2022 : édition Printemps&Été (N°32)
 • 21 septembre 2022 : Édition d’automne (N°33)
En 2022, nous réimprimerons le Wandelkrant. Nous ne le ferons qu’une fois: au mois de janvier.
Les deux éditions suivantes ne paraîtront qu’en ligne.
Vers 2023, nous réexaminerons toutes les options.
 
L’édition de janvier, sortira un tirage de 15 000 exemplaires. IL sera distribué gratuitement au Salon de Vacances “Noord-Limburgse Vakantiebeurs” et au Salon de la Rando et Vélo “Fiets en Wandelbeurs” à “Flanders Expo Gand”. Il será également disponible lors d’événements de marche dans toute la Flandre.
 
Êtes- vous intéressé de faire de la publicité dans le plus grand magazine de randonnée des Pays-Bas, un magazine indépendant et gratuit pour les randonneurs et les amateurs de sport ORIENTÉS sur la nature et la culture ?
 

 • 1/3 de page ( 230 mm x 98 mm ) dans les trois éditions (31+32+33) à partir de 2022 pour 299€ HTVA
 • 1 page ( 230 mm x 295 mm ) dans les trois éditions (31+ 32 + 33) à partir de 2022 pour 899 € HTVA
 • 2 pages adjacentes dans les trois éditions (31+32 +33) à partir de 2022 pour 1499€ HTVA
 • 1/3 de page (230 mm x 98 mm) sur les trois premières pages à partir de 2022 en bas pour 1999 € HTVA
 • La quatrième de couverture a déjà été vendue AU Tourisme Wallonie pour les trois éditions de 2022 !

Remarque : pour l’édition número 31, seulement le numéro de janvier, sera imprimé.
Les éditions número 32 et numéro 33 seront uniquement disponibles en ligne dans notre kiosque (https://wandelkrant.be/kiosk/)
 
Votre annonce doit être soumise avant le 22 décembre 2021.
Vous pouvez commander par e-mail en faisant votre choix par notification.
Indiquez également votre adresse complète et, le cas échéant, votre numéro de TVA.
La facturation est prévue fin janvier 2022, soit durant le prochain exercice comptable.
 
Avez-vous des questions? Veuillez nous contacter par e-mail.
MERCI.

 

Editionen 2022

Im Januar werden wir den Wandelkrant (“Wanderzeitung” auf Deutsch) einmalig für das Jahr 2022 drucken lassen.
Die beiden Folgeausgaben erscheinen nur online. Gegen 2023 werden wir alle Optionen erneut prüfen.

Die Januar-Ausgabe, mit einer Auflage von 15.000 Exemplaren, wird während den „Noord-Limburgse Vakantiebeurs“ und während den „Fiets en Wandelbeurs“ in Flanders Expo, Ghent, kostenlos verteilt. Nachher soll wir die über bleibende Wanderzeitungen verteilen via Wanderveranstaltungen in ganz Flandern, wo die Wanderer dann gratis ein Exemplar mitnehmen können.

Sind Sie interessiert in Werbung im größten kostenlosen unabhängigen Wandermagazin in Flandern und die Niederlande für Wanderer und Sport begeisterte mit Schwerpunkt Natur & Kultur?

 • 1/3 Seite ( 230 mm (B) x 98 mm (H) ) in allen drei Ausgaben (31+32+33) von 2022 für € 299 zzgl. MwSt.
 • 1 Seite ( 230 mm (B) x 295 mm (H) ) in allen drei Ausgaben (31+ 32 + 33) von 2022 für € 899 zzgl. MwSt.
 • 2 Nebenseiten in allen drei Ausgaben (31+ 32 + 33) von 2022 für € 1499 zzgl. MwSt.
 • 1/3 Seite (230 mm (B) x 98 mm (H)) auf allen drei Titelseiten von 2022 unten für € 1999 zzgl. MwSt.
 • Die Rückseite wurde bereits für alle drei Ausgaben von 2022 an Tourism Wallonia verkauft!

Hinweis: nur Ausgabe 31, die Januar-Ausgabe, wird gedruckt.
Die Editionen 32 und 33 werden nur online in unserem Kiosk erhältlich sein ( https://wandelkrant.be/kiosk/ )

Ihre Anzeige muss vor dem 22.12.2021 eingereicht werden.
Sie können bestellen, indem Sie diese E-Mail mit einer Benachrichtigung Ihrer Wahl beantworten.
Geben Sie außerdem Ihre vollständige Adresse und ggf. Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an.
Die Rechnungsstellung ist für Ende Januar 2022, d.h. nächstes Rechnungsjahr, vorgesehen.

Irgendwelche Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns, vorzugsweise per E-Mail.