Landschapspark Antwerpse Zuidrand

Landschapspark Antwerpse Zuidrand: 23 wandel lussen om ontdekt te worden.

Vlaanderen is stilaan aan het vollopen met bewegwijzerde wandelknooppunten. In de regio van Kontich (provincie Antwerpen) en omstreken is dit nog steeds niet het geval, uiteraard zijn er hier en daar wel aangeduide wandel lussen. Men beschouwde dat hier als een blinde vlek ten zuiden van Antwerpen.

De Turftrappers, Natuurpunt, Vakantiegenoegens/Pasar namen onder begeleiding van de toenmalige Schepen voor Sport en Toerisme te Kontich, Jef Van Linden, een 6 tal jaren geleden het initiatief om hier toch ook een wandelkaart op te stellen. Een 12 tal gemeenten en steden gaande van Hemiksem/Schelle in het Noorden tot Lier/Duffel/Koningshooikt in het Zuiden zaten zo samen aan tafel.

Nadat het wandelknooppunten netwerk uitgewerkt was op papier kreeg men van de Provincie hieromtrent volgend antwoord: “Het mag hier niet want dit is verstedelijkt gebied: tussen Antwerpen en Mechelen, verder tot Brussel de E19 autostrade, de A12 Boomse Steenweg en daartussen dan nog de Mechelse Steenweg en ook de Lierse Steenweg”. Hogere contacten met de Vlaamse Overheid stootten op dezelfde njet.(verstedelijkt gebied)

Er mochten wel kaarten gebaseerd op wandel lussen opgesteld worden, mede gefinancierd door TPA (Toerisme Provincie Antwerpen). Zo werd er opnieuw gestart met een team, maar heel wat gemeenten en steden haakten af. Hemiksem/Schelle en ook Duffel werden daardoor opgenomen onder wandelnetwerk Rivierenland. Voor Lier en ook Koningshooikt, Berlaar, Nijlen, Putte en verder tot Heist-op-den-Berg werd een afzonderlijke wandellussenkaart opgesteld, genaamd Pallieterland, uiteraard ook onder toezicht TPA.

Zo slaagden er maar 4 gemeenten in en rond Kontich erin om van start te gaan. Een eerste wandelkaart kwam uit met de gemeenten Kontich, Boechout/Vremde, Hove en Mortsel onder de benaming “Landschapspark Antwerpse Zuidrand “. Samen goed voor 12 wandel lussen waarvan 5 in Kontich. Deze werden ingehuldigd in Boechout op 19 september 2012. De kaart werd goed verkocht en heel wat wandelaars kwamen er op af. Een jaar later vervoegden ook Edegem, Wilrijk, Aartselaar, Lint en Borsbeek zich. Met als gevolg dat er een nieuwe wandelkaart volgde, opnieuw gesteund door de Provincie, onder de naam Antwerpse Zuidrand, met inhuldiging te Aartselaar in oktober 2014 (aan het wandelpad De Reukens). Deze kaart omvat nu in totaal 23 wandel lussen. Elke lus is tussen de 6 en 12 km lang, dus goed om een halve dag of ook een hele dag mee op te vullen mits men meerdere lussen wandelt. Naar verluidt is de GR (Grote Routepaden) momenteel ook bezig om gedeelten van deze wandel lussen over te nemen in één groot traject (dus in rechte lijn), tussen Antwerpen en Brussel.

Deze kaarten zijn te koop aan 5 Euro bij de plaatselijke VVV’s. Meer info op http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/landschapspark-zuidrand/publicaties.html