Kruisborre ommegang in ere hersteld

Kruisborre ommegang in ere hersteld in Vlaams-Brabantse gemeente Asse

Vorig jaar investeerde de provincie Vlaams-Brabant in 5 zogenaamde 360° erfgoedprojecten. Projecten dankzij dewelke de regionale landschappen in Vlaams-Brabant het niet-beschermd klein historisch erfgoed evenals het omringende (historische) landschap herwaarderen.

Historische landschapszorg is één van de pijlers van het provinciaal erfgoedbeleid, waarbij de expertise van de Regionale Landschappen wordt ingezet De 360° erfgoedprojecten mikken specifiek op het herwaarderen van klein bouwkundig erfgoed en het landschap eromheen. Via de inzet van Monumentenwacht en de ondersteuning van de regionale landschappen wil de provincie Vlaams-Brabant deze projecten een duw in de rug geven en zo landschap en erfgoed herstellen en toegankelijk maken.

Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) ging aan de slag in Asse voor de restauratie van de veldkapellen en -kruisen die deel uitmaken van de Kruisborre ommegang, in de volksmond in Asse ook bekend als de  “‘Weg-oem”. Samen met de partners, zijnde de gemeente Asse, de kerkfabriek, de heemkring Ascania en alle eigenaars en beheerders, werden in totaal 7 kapellen, kruisen en zelfs een historische waterbron hersteld.

Vooral tussen de 2 wereldoorlogen was de “Weg-oem” erg populair sterk in trek, vooral dan in de meimaand. Het moet één van de populairste bedevaartsplaatsen in Brabant zijn geweest. Die traditie is nu bijna volledig verdwenen.
De Kruisborre ommegang is echter ook een aantrekkelijke wandelroute langs deze erfgoedelementen in een prachtig landschap. De bedevaartweg leidt langs verscheidene oude kapelletjes en slingert zich doorheen een golvend en kleinschalig landschap tussen weides, hoogstamboomgaarden en bos.

Na de grondige restauratie van de talrijke kapellen en kruisen langsheen het pad, is de Kruisborre wandeling nu weer een parel meer aan de wandelkroon van Asse, de noordelijke uitloper van het mooi wandelgebied dat het Pajottenland is. Bij iedere kapel en kruis is een infobord geplaatst waarop extra weetjes of legendes worden toegelicht. In een aanvullende brochure wordt elk onderdeel uitvoerig toegelicht.

De Kruisborre-ommegang is een vrij toegankelijke wandeling te Asse. Toch graag een woordje uitleg onderweg? Kom dan zeker aanstaande zondag 23 april 2017 meewandelen tijdens Erfgoeddag. Een gids van RLGC en de wandelvereniging Pasar verwelkomen je graag.
De uitgebreide wandeling (7 km) start om 14.00 uur aan de Sint-Martinuskerk in Asse. Kortere wandelingen (1.5 km) starten om 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur aan de Kruisborrekapel.
Alle info hierover kan je terugvinden op de website van de Erfgoeddag of via het telefoonnummer 02/253.43.04 (Regionaal Landschap Groene Corridor – Nele Guiljam).

 

Gilbert Roels.