Hellepad

Hellepad

Hellepad: geen hel maar een hemels natuurpad in Merchtem, Opwijk en Asse

Het oorspronkelijk Hellepad is uitgestippeld door de gemeentelijke Heemkring Soetendaelle van Merchtem. Het dateert uit 1972 en is daarmee zowat het oudste bewegwijzerd wandelpad van de omgeving. Het huidige, aangepaste en 12 km lange pad, is een realisatie van de gemeentebesturen van Merchtem, Opwijk en Asse. En dat in samenwerking met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters (voorheen het Regionaal Landschap Groene Corridor) en de vzw Natuurpunt. Het pad dankt zijn naam aan het moerassig natuurgebied d’Helle langs de Puttenbeek op de grens van Merchtem en Opwijk, meer bepaald nabij de gehuchten Mansteen en Waaienberg.

Het Hellepad is volledig bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Het is ook zo goed als integraal te volgen via de knooppunten van de wandelnetwerk Brabantse Kouters. Op uitzondering dan van een afwijkend parcours ter hoogte van de Schermershoek in Mollem en in het centrum van Merchtem bij het vertrek vanaf de Stationsstraat en op het einde vanaf de Slagmolenlaan.

Meer dan de helft van het parcours gaat over onverharde wegen en smalle paden. Er zijn ook een paar doorgangen via klaphekjes. Dit maakt het pad ongeschikt voor rolstoelgebruikers, kinderwagens, fietsers en mountainbikers.

Je kan de wandeling starten vanuit de Stationsstraat in Merchtem (aan café ’t Pandoerken) of vanaf de kerk van Mollem. Merchten en Mollem zijn ook de enige plaatsen onderweg waar je eventueel iets kan drinken. Historisch gezien start het pad vanuit Merchtem.

Natuurpunt

De Merchtemse en Opwijkse afdelingen van Natuurpunt werken deels samen in het natuurgebied d’Helle. Zo hebben ze samen de grote poel aangepakt voorbij Mansteen, waar er een rustbank staat. Ook hebben ze samengewerkt om het Hellepad nog iets mooier te maken, door de mensen de kans te geven door een natuurgebied van Opwijk te wandelen. Dit is te zien op kaart A waar de verbindingswegen die men kan volgen op aangeduid zijn. Het Hellepad is hier in het blauw aangeduid, de verbindingspaden in het oranje en geel… De rechte, parallelle weg in het oranje is een deel van de Droeswandeling, die we in de Wandelkrant-nieuwsbrief van 15 mei beschreven. Een extra mooi stukje natuur is zo dank zij de nieuwe paden beschikbaar.

Kaart A:

Op kaart B ziet men ook een stukje wandelweg (in het geel) dat Natuurpunt aangelegd heeft door het bos dat de vzw drie jaar geleden heeft aangekocht. Ook dat stuk is erg mooi en wordt veel gebruikt ! De groene omkadering op kaart B duidt de stukken aan in eigendom van Opwijk en Merchtem. Op kaart B onderaan ziet men eveneens de nieuwe gele weg door het Potaardebos, een alternatief voor het Hellepad dat hier langs de rand van het Potaardebos loopt.

Kaart B:

De wandeling

Wij kiezen voor het startpunt in de Stationsstraat in Merchtem en nemen de voetweg naast café ’t Pandoerken (huisnummer 96). Op de Peperstraat gaat het rechtdoor, dan even naar rechts en links de Huttert in. Die Huttert (en de zeshoekige bordjes) blijven we rechtdoor volgen tot op het einde en daar rechtsaf tot aan een voetweg. Hier vinden we opnieuw het zeshoekig bordje en zijn meteen op het netwerk Brabantse Kouters richting knooppunt 401.

De soms zeer smalle voetweg achter de huizen & tuinen loopt tot aan de tunnel onder de spoorweg. Hier vinden we ook een vergeeld infobord over het pad.

Over een brugje met infobord trekken we de velden in richting natuurgebied d’Helle.

Op het asfalt van Mansteen gaat het even naar rechts om dan weer tussen de velden en d’Helle te wandelen.

Wat verder bereiken we een poel (beheerd door beide Natuurpunt-afdelingen) en een infobord.

Via een pad afgezoomd met knotwilgen komen we op een knuppelpad.

We steken de Puttenbeek over en belanden op de asfaltweg “Paddenbroeken” en knooppunt 401. We blijven deze straat volgen om aan knooppunt 400 linksaf te slaan.

Deze weg brengt ons naar een van de mooiste stukken van het Hellepad: het Potaardebos.

We krijgen wat meer info over de Paddenbroeken en de er levende amfibieën en langs een klapdeur komen we echt in het Paardenbos.

Daarna gaat het langs de rand van het bos, waar we ook de rood-witte tekens van de GR128 (Vlaanderenroute) en de roodgele tekens van de streek-GR Groene Gordel volgen.

Een infobord vertelt ons alles over het Kartelo-, Hei- en Paardenbos.

Langs ons GR- en Helle-pad richting knooppunt 200 krijgen we een uitstekend zicht op onder andere het Kartelobos.

De bewegwijzering van zowel ons pad als de knooppunten en de GR-paden is hier uitstekend.

Voorbij knooppunt 200 kruisen we, ter hoogte van het Hof ter Kalke, de straat Fort en gaan samen met de GR128 en de Groene Gordel richting knooppunt 203 in Mollem.

Om daar te geraken wacht ons, na de spoorwegoverweg, aan een kapelletje nog een mooi pad door het bos van de Kloosterbeek.

De beek dankt haar naam aan het voormalige klooster van Mollem. Langs onze weg krijgen we nog meer info over het gehucht Beneden Vrijlegem. En langs het pad door het bos over de Kloosterbeek-vallei.

We dalen de Kouter-straat af richting knooppunt 202 en de kerk van Mollem.

Op het infobord op het kerkplein komen we meer te weten over het dorp, de pastorie en de kerk.

Samen met de GR128 en de Groene Gordel lopen we rond de kerk en volgen de Dorpstraat. We slaan linksaf en bereiken over een smalle kerkweg knooppunt 201. We gaan rechtdoor over de straat Schermershoek en verlaten dan even het knooppuntennetwerk door op een T-sprong de Schermershoek rechts te volgen. De weg gaat over in een grind- en veldweg. We krijgen hier van Natuurpunt wat extra uitleg over knotbomen, logisch gezien de knotwilgen links van de weg.

We komen zo aan de Molenbeek en volgen over een smal pad opnieuw het Brabantse Kouters netwerk richting knooppunt 408. Wat verder vinden we de installaties van recent aangelegde wachtbekkens ter hoogte van de Ichelgem-molen.

We klimmen uit de vallei van de Molenbeek naar de Meerpoelstraat, waar we aan knooppunt 408 linksaf slaan, richting Koeweidestraat.

Op die straat gaat het naar links om dan rechts de voetweg stroomafwaarts langs de Molenbeek te volgen, algemene richting knooppunt 4. In deze omgeving worden regelmatig steenuilen gespot, waarnaar een houtsculptuur en een infobord refereren.

Het pad draait naar rechts en bereikt achter de tuinen van een aantal woningen een uitloper van de Slagmolenlaan. Hier verlaten we de knooppunten door linksaf de Slagmolenlaan te volgen tot op de Kalkovenlaan. Die nemen we naar links, steken het kruispunt met de Mieregemstraat over en volgen de Oudstrijdersstraat tot aan ons eind- en startpunt in de Stationsstraat.

INFO

De folder met het parcours van en info over het Hellepad kan je downloaden via de site www.merchtem.be/download.ashx?id=704

Je vindt de gedetailleerde route als Wandelkrant-suggestiewandeling terug op RouteYou:
www.routeyou.com/nl-be/route/view/7232159/wandelroute/wandelkrant-merchtem-opwijk-mollem-hellepad

Info over de plaatselijke afdelingen van Natuurpunt vindt men op www.natuurpuntmerchtem.be/ en www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-ijsvogel-opwijk.

 

Tekst & foto’s: Gilbert Roels (met dank aan Eric Willocx en Natuurpunt Merchtem)