Flevoland

Flevoland is Nederlands nieuwste provincie

Flevoland is Nederlands jongste provincie gelegen in het midden van Nederland op de Zuiderzee.

De Wandelkrant was er te gast om Flevoland op film en foto vast te leggen voor zijn Belgische (maar ook Nederlandse) lezers. Je kan alvast genieten van sfeer impressies op onze multimedia website. Deze wordt nog verder bijgewerkt de komende weken met nieuw beeldmateriaal. In een volgende Wandelkrant editie (Wintereditie 2018 – vanaf januari 2019 gratis verkrijgbaar) gaan we in detail Flevoland bespreken met ruime aandacht voor het wandel- en fietsroute netwerk. Dat is beloofd! Onderaan deze blog tref je ook een grote lijst aan van websites van plaatsen die we bezocht hebben.

Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder en de Flevopolder, beide ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.

De polder Flevoland (ook wel: Flevopolder) bestaat uit twee delen: Oostelijk Flevoland met de plaatsen Lelystad en Dronten en Zuidelijk Flevoland met de plaatsen Almere en Zeewolde.

Twee grote gemalen zorgen voor de continue afwatering van deze gebieden. De Flevopolder wordt doorsneden door twee lange vaarten, respectievelijk de Hoge Vaart en de Lage Vaart. De Larservaart verbindt deze beide vaarten. In het midden van Flevoland bevindt zich de Knardijk, die de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland van elkaar scheidt. Om te voorkomen dat deze beide polders tegelijk zouden overstromen, bevinden zich in de Knardijk, daar waar de dijk de Hoge Vaart en Lage Vaart kruist, twee sluiscomplexen, de Hoge Knarsluis en Lage Knarsluis. De Hollandse Hout is een kunstmatig bos aan de zuidzijde van Lelystad. Vlakbij liggen de Oostvaardersplassen die grenzen aan het Markermeer. Gelukkig heeft men de Oostvaardersplassen als natuurgebied gelaten en niet als industrieterrein omgevormd. De Oostvaardersplassen vormen het decor van Nederlands grootste natuurfilm ooit: “De Nieuwe Wildernis”, van Mark Verkerk en Ruben Smit.

Luchthaven Lelystad Airport, ten oosten van Lelystad gelegen, is onderdeel van de Schiphol Group. Deze heeft toestemming gekregen om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van Nederland. Vanaf 2019/2020 zou het vliegveld klaar moeten zijn om de nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen.

Meer info over het ontstaan van Flevoland tref je aan op Wikipedia.

Websites van bezochte locaties:

Aantal hectare Oostvaardersplassen

Gebiedskaartje Zuiderzeetraject inpoldering

Uitleg van de inpoldering / Zuiderzee project

Website met kaartje waar de scheepswrakken gelegen zijn in Flevoland

Thema fietsen

Entree Batavialand

Markerwadden