CartoWeb

CartoWeb

Gratis gedetailleerde kaarten van het NGI op het web

Zowat elke wandelaar, die naam waardig, is al wel eens met een stafkaart in de hand op stap geweest. In België of in het buitenland. In ons land worden die kaarten al sinds 1830 gemaakt door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), voorheen het Militair Geografisch Instituut en nog vroeger het Militair Cartografisch Instituut (1878). Het NGI geeft ook al ettelijke jaren, in samenwerking met regionale toeristische dienst, wandelkaarten uit.

Het NGI stelt nu zijn nieuw paradepaardje voor: CartoWeb.be.

Deze nieuwe toepassing speelt in op de verschillende digitale dragers, die meer en meer gemeengoed aan het worden zijn. En – wat belangrijk is – ze is gratis!

 

De nieuwe toepassing CartoWeb.be is een web-service die niet minder dan elf verschillende schaalniveaus aanbiedt, gaande van 1:4 000 000 (de globale Belgische kaart) tot 1:2 500.

Terwijl de huidige stafkaarten alleen maar in de schalen 1: 50 000, 1:25 000 en 1:10 000 te verkrijgen zijn.

De nieuwe kaartweergaven zijn speciaal ontwikkeld om op een scherm bekeken te worden. Daarvoor is de symbolisatie aangepast: de kleuren zijn minder contrasterend dan op een gewone stafkaart en de lijnen zijn dikker. Op de kleinste schalen ziet men administratieve eenheden en de belangrijke netwerken (spoorlijnen, autowegen). Op de middelgrote schalen ziet men de klassieke topografische kaarten van het NGI, met ook de voorstelling van het reliëf, bomenrijen, taluds enz. Ideaal dus om als wandelaar het terrein te interpreteren en zich te oriënteren. De kaarten op de grootste schaal lijken eerder op plannen met een specifiek nut maar geven geen overzicht van het landschap. Alle kaarten zijn gebaseerd op de meest recente ING gegevens.

Voor de grootste vier schalen, zijnde 1:2 500, 1:5 000, 1:10 000 en 1:25 000 is een tweede weergave beschikbaar. Namelijk een deels gekarteerde laag, die op de basislaag kan worden gelegd. Met andere woorden: een overlay. Het resultaat is onder andere meer intense kleuren en contrasten.

CartoWeb.be kan bekeken worden via een Web Map Tile Service (WMTS) worden bekeken. Dat kan in een internettoepassing of een deskprogramma als die het standaard WMTS protocol van het OGC ondersteunen (OpenLayers, Quantum GIS, ArcGIS Desktop 10.1 enz.)

De meeste wandelaars, die wellicht geen eigen tools hebben, kunnen gewoon terecht op topomapviewer, die speciaal voor de lancering van CartoWeb.be in een nieuw kleedje werd gestoken. Zoeken via plaatsnamen, straatnamen en toponiemen is vanaf nu mogelijk. Evenals een plaatsbepaling via Lambert 2008-coördinaten.

Alle mogelijk informatie over CartoWeb.be (en het raadplegen van de kaarten via de topomapviewer) is beschikbaar via de URL http://www.ngi.be/topomapviewer/public.

Algemene informatie vind je op www.ngi.be, Abdij ter Kameren 13, 1000 Brussel

Gilbert Roels.

 


Als voorbeeld tonen we je een (verkleinde) schermafdruk van de omgeving tussen het Domein Kiewit en het Provinciaal Domein Bokrijk te Genk, Limburg.

 

 CartoWeb

© 2012 NGI Topomapviewer