Zoomland

Zoomland

Wandelen door Zoomland

Ook in Nederland is het coronatijd en worden we nog steeds beperkt in onze bewegingen, maar wandelen kunnen we genoeg. Nog steeds moeten verplaatsingen beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke.

Daarom vandaag van mij een kleine wandeling in de buurt in het natuurgebied Zoomland, slechts 500 meter van huis.

De wandeling

Je kan het GPX bestand van deze wandeling hier downloaden om dit als routenavigatie te gebruiken tijdens je wandeling op je GPS/Smartphone. Open deze link NIET door deze gewoonweg aan te klikken, maar RECHTS KLIK met je muis en kies “Link opslaan als …”.

Je kan op ons RouteYou kanaal terecht voor de wandelkaart, track, foto’s, ….

Ik start de wandeling bij Natuurpoort Stayokay Bergen op Zoom, bekend als de Klavervelden.

 

De Natuurpoort heeft een natuurpodium en een klimbos bij Stayokay Bergen op Zoom (Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom).

Op de kruising vind ik wandelpaal 36 van het wandelknooppuntennetwerk, dit is het startpunt.

Op pad naar knooppunt 35 (KP) wandelen we de Klaverveldenweg in en gaan het eerste bospad links in volg de geel/groene markeringen van het wandelnetwerk. Bij de eerste grote kruising gaan we rechts naar de slagboom steken de verharde weg over en wandelen we Zoomland in. De naam Zoomland is ontstaan in 1972 toen Brabants Landschap het gebied overnam. De naam Zoomland is een verwijzing naar “Sooma” wat moerassig land betekent en dat was en is het nog steeds. Het gebied bestond oorspronkelijk uit de landgoederen; Klavervelden, Goeree, Ruitershove, ‘s-Heerenplantage, Wel Tevreden of Klein Gemini en Groot Gemini.

Wat verder in het bos aan de rechterkant staat een van de laatste boerderijen in dit gebied.

Hier was altijd veel klein-agrarische activiteit, nu is het een woonhuis. In het gebied liggen nu nog alleen enkele weilanden, die gebruikt worden door een paardenboer. Deze boer behandelt verwaarloosde en zieke paarden en laat ze herstellen in deze weilanden.

Aan de linkerkant van het pad staat KP 35 en hier gaan we links op pad naar KP 33.

In dit gebied zien we veel kleine heuveltjes, dit zijn oude duinen, sommige gevormd in de laatste ijstijd. Er staan veel eiken en veel minder dennenbomen.

Volg de wandelknooppuntenroute en let op de markeringen. Bij de fraaie oprijlanen gaan we links af naar KP 39.

Wanneer we weer op een laan uitkomen gaan we naar rechts op weg naar KP 11. Geniet van het wandelen door de prachtige beukenlaan en volg iets naar links.

Bij het eerste bospad gaan we naar links en bewandelen nu een laan met hier en daar de rode beuk. Dit was het gebied van ‘s-Heerenplantage, hier vinden we nog de oude haagbeuken, die de verschillende percelen voor de pachters verdeelden. De haagbeuken zijn uitgegroeid tot grote beuken, meestal staan ze met een aantal bij elkaar iets van het pad af.

Veel van dit gebied is aan het begin van de 20ste eeuw beplant met dennen, wat we nog steeds kunnen zien. Ook zien we veel Amerikaanse eiken langs de lanen. In dit gedeelte kunnen we de zwarte specht tegenkomen. Verder worden de eiken en beuken gebruikt door boommarters, die hier oude nesten van uilen e.d. in gebruik nemen.

Na een bocht naar links zien we aan de rechterkant de Zeezuiper met zijn verdronken bomen.

De Zeezuiper is een overgebleven plas na de winning van het turf wat hier meters dik de aarde bedekte. Het gebied kon enorme hoeveelheden water op zuipen daarom de naam.

Het gebied van de Zeezuiper is niet te betreden, op enkele delen grazen wat runderen, maar voor de rest is het gebied voor de planten, dieren en WATER. Regelmatig worden er visarenden gespot en ook de aalscholvers zijn regelmatige bezoekers. In juni en juli bloeien de waterlelies en groeit de gagel uitbundig.

In 1972 was er van dit gebied niet veel meer overgebleven, maar door een aantal ingrepen is het gebied nu weer vol water. De elzen en eiken konden de abrupte waterverhoging niet aan, stikten en stierven op de stam. Deze stammen worden nu gebruikt door de vele vogels in het gebied.

Onze wandelroute loopt langs dit gebied en we hebben weer een aantal beuken- en eikenlanen, deze behoorden tot de landgoederen Klein Gemini en Groot Gemini. Op sommige plaatsen zien we nog een stuk gracht en de planten en bomen duiden op een grote tuin. In dit gedeelte staat nog een aantal bijzondere bomen waaronder de sequoiaboom ook wel mammoetboom genoemd.

Na een bocht naar links en gelijk rechts wandelen we langs een weiland. Het pad kan in een regenperiode erg nat zijn, de sloot aan de rechterkant zal dan vol staan. Bij de slagboom gaan we rechts

en lopen nu op een pad dat wat hoger ligt, dit is als het ware een dijk tussen het agrarische gebied links en de Zeezuiper rechts. De dijk zorgt voor de waterscheiding tussen het agrarisch gebied en de Zeezuiper. Hierdoor wordt voorkomen dat vervuild water (meststoffen) het natuurgebied instroomt.

Aan de linkerkant zien we het agrarische gebied met tussendoor grote bomenrijen. Tussen een van de bomenrijen loopt de Zoom, de oude turfvaart die naar de haven van Bergen op Zoom loopt.

Rechts zien we de verdronken bomen en het drassige gebied van de Zeezuiper.

Wat verderop verandert het gebied in een coulisselandschap met op de weilanden een wisselend aantal paarden.

Op de lege weilanden kunnen we ’s morgens vroeg of tegen het duister reeën waarnemen. Zo nu en dan wordt er ook een vos gespot.

Bij de slagboom staat KP 11 en hier gaan we weer het bos in op weg naar KP 32. Op weg naar KP 38 blijven we aan de buitenkant van Zoomland. Pal naast Zoomland loopt de leidingstraat (ondergronds) naar Antwerpen. Ook de hoogspanningmasten staan hier. Binnenkort wordt deze hoogspanningsleiding vervangen door een ondergrondse kabel doorheen de hele Brabantse Wal.

De lanen zijn nu weer afgezet met Amerikaanse eiken

soms onderbroken door oude hakhout afzettingen. Na een laatste bocht naar rechts komen we bij KP 38 en zien links de boerderij “De Kleine Kievit”.

Naast de boerderijwerkzaamheden worden hier workshops gegeven die te maken hebben met de boerderij. Ook kan men hier boerderijproducten kopen.

Wij gaan echter richting KP 36, maar wijken direct af van het wandelnetwerk door het eerste pad rechts in te gaan. Wat verderop gaan we de 1e beukenlaan weer links in.

We bevinden ons nu in een gebied met een zeer lange geschiedenis. Het gebied was in de middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) een turfafgraving en stond bekend als Ansen Mare (Hans zijn Moeras). Dit werd verbasterd van Anxtmere naar Hengstmeer. Al in de 16e eeuw stond er een hoeve in dit gebied. In de 17e eeuw viel het landgoed uiteen in Klein Hengstmeer en Clavere Velden. In de 18e eeuw kwam het gebied in handen van een Hollandse admiraal, hij noemde het landgoed Goeree en bouwde bij de hoeve een landhuis met een rechthoekige gracht. Later waren er nog diverse eigenaren. Vanaf 1929 werd het landhuis een krankzinnigengesticht. In 1939 brandde het volledig af en de resten werden gesloopt. In de oorlogsjaren werd een schuur die er nog stond gebruikt door de Duitsers. Deze schuur is later ook gesloopt en nu resten alleen nog de gracht en de brug over de gracht. De gracht werd enkele jaren geleden volledig uitgediept en is nu weer goed te zien in het landschap.

We blijven de laan volgen tot we links een weiland zien met een pad. Dit pad gaan we in en blijven dit volgen tot de bocht naar links. Hier gaan we het 1e pad rechts in op weg naar ons eindpunt KP 36. Aan het einde van het bos gaan we rechtsaf de verharde weg op langs de Stayokay naar de kruising.

De afgelegde afstand is 6,7 km.

Deze wandeling volgt een gedeelte van de Landgoederenwandeling beschreven in de serie Wandelen in Noord-Brabant, hier na te lezen: Wandelkrant editie 15 herfst 2016

Tekst & foto’s: René Luijsterburg